Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund

Soomaali


Deeqda Lacagta Samofalka Hormarka Dhalinyarta Washington

Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington oo ay weheliso School’s Out Washington ayaa hirgeliya Deeqda Lacagta Samofalka Hormarka Dhalinyarta Washington. Tani waxaa weeye maalgelin hal mar waxaana lagu bixin doonaa 9.3 milyan oo aan xadidinayn lacag ah oo barnaamijyada hormarka dhalinyarta ah kuwaas oo ka shaqeeya taageerada dadka dhalinyarta ah ee uu saameeyay safmarka COVID-19 ee kana fog cadaalada waxbarashada.

Nuqulka turjuban ee RFP waxaa lagala degi karaa halkan. Fadlan ogsoonaw in dhamaan arjiyada ay tahay in lagu soo gudbiyo Ingiriisi oo laguna soo gudbiyonidaamka arjiyada online-ka ah. Waxa aad isticmaali kartaa nuqulka turjuban ee RFP si aad u naqdido macluumaadka shuruudaha u qalanka, nidaamka naqdinta, iyo nidaamka arjiga.

Soo Dejiso nuqulka Soomaali ee RFP

Macluumaad muhiim ah:

  • Arjigu waxa uu ku eeg yahay Oktoober 6, 2020.
  • Xadiga deeqda lacagtu waxay u dhaxaysaa $10,000 ilaa $50,000.
  • Waxa aanu filanaynaa in aanu wargelino cida heshey Noofember, iyo in aanu bixino lacagta Diseember 2020.
  • Dadka dalbanayaa waa inay noqdaan 501 (c)(3) Hay’ada samo fal ama xisaabta maalgeliayha ee 501 (c)(3)
  • Dalbadayaashu waa inay bixiyaan adeegyada hormarka dhalinyarta oo ay siiyaan caruurta iyo dhalinyarta da’doodu u dhaxayso 5-24 wixii ka horeeyay COVID-19.
  • Dalbayaashu waxay wakhti bixiyaan ama u qorshaysan inay bixiyaan adeegyada oo ay ku siiyaan dhalinyarta foolka-fool, maqal iyo muuqaal, ama taageerada baahida ee tooska ah inta u dhaxaysa Maarso iyo Diseember 2020.
  • Dalbadayaashu waa inay ku dhacdo saamayn dhaqaale oo ka timid COVID-19.


Kaalmada farsamo

Waxa aanu la shaqaynaynaa bixiyayaal kaalmada farsamo si aanu u bixino kaalmada qoraalka kaalmada ee lasiiyo dalbadayaasha, gaar ahaan dadka u baahan taageerada oo luuqado kala duwan ah.  Waxa aad ka eegi kartaa liiska dhan ee kaalmada farsamada halkan.

A total of $14.2 million awarded to 447 youth development
across Washington state.

The Washington Youth Development Nonprofit Relief Fund was initially made possible by the CARES Act (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) and was led by School’s Out Washington working closely with the Washington State Department of Commerce. This investment addresses the financial and programmatic challenges that have come with COVID-19—acknowledging that lost revenue combined with increased expenses to adhere to new safety measures, leave many organizations at risk of closing their programs or sites. A total of $9.4 million was awarded in fall 2020 and an additional $4.8 million in spring 2021 to a subset of organizations who submitted applications the prior year. 

 

View the list of fall 2020 awardees and spring 2021 awardees.